RAUTALAMMIN PAKARISET RY TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2021 - 2023

Rautalammin Pakariset ry:n toiminnan viides vuosikymmen alkaa perinteisillä askelilla. Tietoja suvun vaiheista kootaan ja päivitetään kaiken aikaa, sillä sukututkimus on jatkuvaa työtä. Uutta sukuteosta ei ole suunnitteilla.

Sukuseuran internet-sivut löytyvät osoitteesta www.rautalamminpakariset.net . Niille päivitetään tuoretta tietoa, tarinoita ja kuva-aineistoa. Sivuille lisätään lomake, jonka kautta voi hakeutua sukuseuran jäseneksi.

Sukuseuran facebook-ryhmä on osoittautunut hyväksi tavaksi lisätä yhteydenpitoa ja tiedonvaihtoa sukulaisten kesken.

Jäsenille lähetetään jäsenkirje kerran vuodessa. Sukulehti Ympärj'pyöreetä toimitetaan vähintään kerran toimikauden aikana. Päävastuu lehden toimittamisesta on hallituksella, mutta lehteen toivotaan myös sukuseuran jäsenten kirjoituksia ja kuvia.

Koronan vuoksi kesälle 2021 suunnitellut 40-vuotisjuhlat on päätetty siirtää kesään 2022. Juhlien valmistelut aloitetaan hyvissä ajoin, jotta niihin saadaan kaikkia jäseniä kiinnostava monipuolinen ohjelma.

Rautalammin Pakariset pitää yhteyttä myös muihin Rautalammilla toimiviin sukuseuroihin sekä muihin Pakaristen sukuyhdistyksiin.

Sukukokousten välivuosina voidaan järjestää epävirallisia tapamisia esimerkiksi Pestuumarkkinoiden tai muiden Rautalammilla järjestettävien tilaisuuksien yhteyteen.

Sukuseuran hallitus kokoontuu keskimärin kaksi kertaa vuodessa. Hallituksen keskeisenä tehtävänä on toimia tiedon hankkijana ja jakajana sekä aktiivisena uusien jäsenten hankinnassa. Jäsenmäärän kasvattaminen on kaikkien jäsenten yhteinen tehtävä.

Sukuseuran myyntituotteita ovat sukuteokset I ja II sekä isännänviiri ja pöytästandaari. Harkitaan uusien sukutuotteiden hankkimista.