TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2018 - 2020

Rautalammin Pakariset ry:n toiminta jatkuu pitkälti entisiä uomiaan pitkin. Suvun vaiheista kootaan lisää tietoja, vaikkakaan uutta teosta ei ole suunnitteilla. Sukututkimus on jatkuvaa työtä.

Sukuseuran internet-sivut löytyvät osoitteesta www.rautalamminpakariset.net . Niiden sisältöä uudistetaan ja päivitetään. Sivuille pyritään saamaan tuoretta tietoa ja kuva-aineistoa mm. erilaisista tilaisuuksista ja tapahtumista.

Entistä tärkeämmäksi sukulaisten yhteydenpitokanavaksi muodostuneen facebook-ryhmän käyttöä pidetään aktiivisesti yllä.

Jäsenkirje lähetetään jäsenille kerran vuodessa. Sukulehti Ympärj'pyöreetä toimitetaan vähintään kerran toimintakauden aikana. Lehdessä julkaistaan myös sukuseuran jäsenten kirjoituksia ja kuvia sekä muuta ajankohtaista aineistoa.

 Sukuseuran hallitus kokoontuu keskimäärin kaksi kertaa vuodessa. Hallituksen keskeisenä tehtävänä on toimia tiedon hankkijana ja jakajana sekä aktiivisena uusien jäsenten hankinnassa. Jäsenmäärän kasvattaminen on koko sukuseuran yhteinen tehtävä.

Vuoden 2021 sukukokous on 40-vuotisjuhlakokous. Sen valmistelut aloitetaan hyvissä ajoin.

Toimintakauden aikana arvioidaan sukuseuran sääntöjen uusimistarvetta. Mikäli sääntöuudistukseen päädytään, tämän tiimoilta järjestetään ylimääräinen yleiskokous. Näin varsinainen sukukokous voitaisiin järjestää uusien sääntöjen mukaisesti.

Virallisen sukukokouksen ohella järjestetään toiveiden ja mahdollisuuksien mukaan myös epävirallisia tapaamisia, jotka voivat olla myös alueellisia. Rautalammin Pestuumarkkinat on yksi mahdollinen tapahtuma, jonka yhteydessä voisi olla Pakaristen oma tapaaminen.

Jatketaan sukuseuran tuotteiden myyntiä. Keskeisiä ovat sukuteokset I ja II. Lisäksi myyntituotteina ovat isännänviiri, pöytästandaari ja postimerkki.