Jöns Pakarinen muutti Kulmunsaloon


Tulosta Sähköposti

Pakarisen suvun saapuminen Rautalammille liittyy Ruotsin kuningas Kustaa Vaasan 1500-luvun puolivälissä aloittamaan erämaiden asuttamiseen.

Vielä 1500-luvun alussa Rautalammin seudut olivat asumatonta aluetta, jossa Hämeen pitäjillä oli nimetyt eräalueet kalastus- ja metsästysretkiä varten. Hämäläisillä oli oikeus pitää eräalueensa, jos he muuttivat sinne vakituisesti asumaan. Harvat kuitenkaan tekivät niin.

Luettelo Sääksmäen kihlakunnan asutetuista ja verotetuista erämaista vuonna 1554 kertoo Kulsialan pitäjän erämaista näin.

  "Samoin Kulmunsalon erämaa Konnevedessä puolitoista miehenosaa, on verotettu kuudesosa koukkua, mikä maa on aikaisemmin kuulunut Knut Ragnaldssonille Uksialan kylästä, yksi miehenosa ja Oleff Tuckaiselle Anailan kylästä puoli miehenosaa ja edellämainituille miehenosille on nyt asettunut asumaan Jöns Pakarinen vuonna 1552." 

Jöns Bakarinen mainitaan myös vuonna 1559 aiemmin Sääksmäen, Pälkäneen ja Kulsialan pitäjille kuuluneiden erämaiden muualtatulleena asuttajana. Hän sai Kulmunsalon (Pakarinlansalo) haltuunsa sillä perusteella, että asui siellä.

 Se, että Jöns Pakarisella oli jo vanhimmissa asiakirjoissa sukunimi ja lisäksi nen-päätteinen, viittaa savolaiseen alkuperään. Hämeestä tulleilla ei tavallisesti ollut sukunimiä, vaan nimet olivat tyyppiä Heikki Matinpoika. 

Pakarisen sukua tutkinut Osmo Erämetsä löysi Savon voudintileistä Jonn Bakarisen, joka oli vuosina 1541-46 omistanut neljän veromarkan tilan Rantasalmen pitäjän Putkimäen neljänneskunnassa ja vuosina 1548-50 samoin neljän veromarkan tilan Säämingin pitäjässä Säämingin neljänneskunnassa.

  Vuonna 1551 Jonn Bakarinen häviää Säämingistä ja vuonna 1552 Rautalammin Kulmunsalon veroluetteloon ilmestyy Jöns Pakarinen. Koska erämaiden asuttamista johdettiin Olavinlinnasta käsin ja Savonlinnan seuduilta oli hyvät vesiyhteydet Rautalammille, Erämetsä pitää hyvin todennäköisenä, että kyse on samasta henkilöstä. 

Pakarisen suku on Rautalammin vanhimpia. Pitäjän ensimmäinen asukas Antti Häkkinen saapui vuonna 1548 ja vuonna 1551 asutus lisääntyi kuudella verotettavalla, joista yksi siis oli suvun kantaisä Jöns Pakarinen.

Katso ensimmäinen asuinpaikka Rastila nykyisen Pakarilansalon pohjoispäässä Googlen Maps -palvelussa.