RAUTALAMMIN PAKARISET RY                               TIETOSUOJASELOSTE                                                 

 

 REKISTERINPITÄJÄ

Rautalammin Pakariset ry

Jäsenrekisterin hoitaja, tiedustelut

Anja Kanninen, 040 740 1528, anja.kanninen@outlook.com

 

Rekisterin nimi

Rautalammin Pakariset ry:n jäsenrekisteri


Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään yhdistyksen jäsenyyteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan jäsensuhteen hoitamiseen; tiedottamiseen, laskutukseen sekä muuhun tiedonhankintaan ja sukututkimukseen.

Rekisterin tietosisältö
- nimi
- jäsennumero

- sukutaulun numero
- yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
- jäsenmaksutiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään yleensä rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi niitä voidaan kerätä Rautalammin Pakariset ry:n käyttämistä tietojärjestelmistä, kun rekisteröity rekisteröityy palveluihin ja käyttää palveluita, sekä rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille esimerkiksi laskutus- tai taloushallintotarkoituksiin sekä sukututkimukseen, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään Rautalammin Pakariset ry:n hallituksen kulloinkin rekisteriasioista vastaavaksi nimetyn hallituksen jäsenen hallussa lukitussa tilassa.

Jäsenrekisterin käyttöoikeus on vain Rautalammin Pakariset ry:n hallituksen jäsenillä, jotka sukuseura sääntöjensä mukaisesti on valinnut kulloinkin voimassaolevaksi toimikaudeksi (nyt 3 vuotta). Tietoihin pääsy on rajoitettu teknisillä suojauksilla (käyttäjätunnus, salasana).

 

TIETOJEN TARKASTAMINEN

Tietojen tarkastaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä talletetut henkilötiedot ja pyytää virheellisten tietojen muokkaamista tai poistamista. Henkilötietoja voi pyytää tarkistettavaksi kirjeitse:
Rautalammin Pakariset ry, c/o Anja Kanninen, Rantatie 22, 77930 Kerkonjoensuu).

Evästeet ja selailun seuranta
Evästeitä ei kerätä.

 

VALITUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

YHTEYSTIEDOT
Rautalammin Pakariset ry
Jäsenrekisterin hoitaja: Anja Kanninen
040 740 1528

anja.kanninen@outlook.com